Warunki jakie klient powinien spełniać, aby otrzymać pożyczkę

  • obywatelstwo polskie
  • wiek
  • stałe zameldowanie
  • konto w polskim banku
  • aktualny, własny numer telefonu, adres e-mail
  • udokumentowany dochód

Procedura ubiegania się o pożyczkę

  • Wybierz kwotę i okres
  • Wypełnij wniosek
  • Dokonaj werfikacji
  • Oczekuj przelewu